KARDIYOPULMONER RESSITASYON PDF

Akishicage Genel yazmda dikkat edilecek noktalarstatistiksel testler: However these clinics are rare in some parts of the country and the patients usually prefer to visit the derma-tology or allergy-immunology clinics for further evaluation after they kardiyopulmmoner treated in an emergency department for acute attacks. The limitations of the study should be mentioned in a sepa-rate paragraph subtitled as the Limitations in the end of the discussion. Bu blm-de sonular hakknda yorum yaplmasndan ve literatr bilgilerinin tartl-masndan kanlmaldr. Nociceptors ressiatsyon sensory end organs in the skin, muscle, joints and viscera that selectively respond to noxious or potentially tissue-damaging stimuli.

Author:Kezshura Voodootaur
Country:Dominican Republic
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):25 March 2010
Pages:297
PDF File Size:9.57 Mb
ePub File Size:19.72 Mb
ISBN:576-3-33666-819-1
Downloads:61442
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MoogukinosPresentation Transcript 1. Sevtap Hekimoglu Sahin 2. Kardiyopulmoner resusitasyonun daha etkili olabilmesi iзin dьnya зapinda зesitli toplantilar dьzenlenmekte ve bu toplantilarda bu konuyla ilgili rehberler basilmaktadir.

Toplumlarin зogunda acil yardim servislerinin haberdar edilmesinden, acil yardim servislerinin kazazedeye ulasmasina kadar geзen zaman 8 dk veya daha uzundur. Bu dцnemde kazazedenin hayatta kalma sansi yasam zincirinin ilk halkasinin зevrede bulunanlar tarafindan erken baslatilmasina baglidir.

Birзok ani kardiyak arrest gelisen kazazedede henьz ventrikьler fibrilasyon mevcut iken, зevrede bulunanlar sьratle hareket ederlerse hastayi yasatabilirler fakat ritim bozulup asistoliye dцnьstьkten sonra basarili resьsitasyon gerзeklestirmek pek mьmkьn degildir.

Kardiyak arrest nedeni travma,asiri dozda ilaз alinmasi veya suda bogulma olan kazazedeler ile asfiksi nedeniyle arrest olan bir зok зocugun resьsitasyonunda, kurtarici solunumlar son derece цnemlidir. Bir acil olayin ilk birkaз dakikasi iзinde yapilanlar, kazazedenin yasami iзin kritiktir. Erken Degerlendirme ve Kardiyopulmoner Resusitasyon 1-Kurtarici ve kazazedenin gьvenligini sagla: Kazazedenin bulundugu ortamin emniyeti kontrol edildikten sonra kazazedenin yanina gidilir.

Kazazedenin sorununu anlamaya зalisiniz ve gerekiyorsa yardim зagiriniz. Kazazedeyi dьzenli araliklarla yeniden degerlendiriniz. Elinizi kazazedenin alnina koyun ve basini nazikзe arkaya dogru itin, bu arada suni solunumun gerekli olabilecegini dьsьnerek, bas ve isaret parmaginizi gerektiginde hastanin burun deliklerini kapatabilecek sekilde serbest birakin.

Kazazedenin agzindaki yerinden зikmis protezler de dahil olmak ьzere herhangi bir obstrьksiyona neden olabilecek maddeleri зikar.

Isaret parmagini kazazedenin зenesinin altina koy ve havayolunu aзmak iзin зeneyi yukari dogru kaldir. Eger boyun travmasindan sьphe ediyorsaniz basini geriye dogru itmekten kaзininiz. Gцgьs hareketlerine bak Solunum seslerini duymak iзin kazazedenin agzini ve burnunu dinle.

Yanaginda havayi giris-зikisini hisset. Kardiyak arrestten sonra, kazazede zorlukla soluyabilir veya sik olmayan, gьrьltьlь bir sekilde soluyabilir. Bunu normal solunumlar ile karistirmayiniz. Solunumun devamliligini kontrol ediniz Diger elinizin topuk kismini ilk elinizin ьzerine yerlestiriniz Ellerinizin parmaklarini kenetleyiniz ve basincin kazazedenin kaburgalari ьzerine uygulanmadigindan emin olunuz.

Abdomenin ьst kismina veya sternumun alt ucuna herhangi bir basinз uygulamayin Kazazedenin gцgsь ьzerinde dik olarak durunuz ve kollarinizi dirsek ekleminden bьkmeden sternumu cm зцktьrecek sekilde asagi dogru basi uygulayin Her kompresyondan sonra gцgьs ьzerindeki basiyi,eller ile sternum arasindaki temasi kesmeden serbest birakiniz.

Normal bir nefes aliniz ve dudaklarinizi kazazedenin agiz зevresine yerlestiriniz. Hava kaзagi olmadigindan emin olunuz Gцgsьn yьkseldigini gцzleyerek, kazazedenin agzina normal solunumda oldugu gibi 1 saniye sьre ile ьfleyiniz. Basi geri dogru itip зeneyi цne dogru зekme manevrasini uygulamayi sьrdьrerek agzinizi kazazededen uzaklastiriniz ve iзindeki hava зikarken, gцgьs kafesinin inisini gцzleyiniz.

Toplam iki solunumu bu sekilde tamamlayiniz Daha sonra gecikme olmadan tekrar 30 gцgьs kompresyonu uygulayiniz Gцgьs kompresyonu ve solunumlarla oraninda devam ediniz Sadece kazazede normal solunuma baslarsa kontrol etmek iзin durunuz aksi takdirde resьsitasyona ara vermeyiniz. Eger etkili solunum yaptirmakta gьзlьkle karsilasiyorsaniz: Tekrar kazazedenin agzini kontrol edin ve herhangi bir obstrьksiyona neden olabilecek madde varsa зikarin.

Basin arkaya зenenin yukari alinmasinin yeterli olup olmadigini tekrar kontrol et. Gцgьs kompresyonlari arasinda iki solunumdan daha fazla sayida girisim uygulayarak gцgьs kompresyonlarini geciktirmeyiniz.

Basarisiz olunsa bile dolasimi kontrol iзin devam edin. Eger birden fazla kurtarici varsa yorgunlugu цnlemek iзin, bir baskasi her dakikada bir gцgьs kompresyonlari uygulamasini devralmalidir.

Kurtaricilar degisirken minumum gecikme olmalidir. Baslangiзtaki kurtarici solunumlar Nedeni asfiksi olmayan kardiyak arrestlerin ilk birkaз dk sinda, kan oksijen iзerigi yьksektir. Bu nedenle solunum baslangiзta gцgьs kompresyonlarindan daha az цnemlidir.

Kurtaricilarin siklikla enfeksiyon korkusu veya uygulamadan tiksinme gibi nedenlerle agizdan agiza solunum yapmakta isteksiz olduklari gцrьlmьstьr Bu nedenlerle ve gцgьs kompresyonlarinin цnceligini vurgulamak iзin, eriskinlerdeki CPR uygulamalarina gцgьs kompresyonlariyla baslanmasi цnerilmektedir.

Ventilasyon Amaз yeterli oksijenasyonu sьrdьrmek Цnerilen:kazazedenin gцgsьnьn yьkselmesini saglayacak yeterli volьmdeki her solugu yaklasik 1 sn sьrede uygulamak, hizli ve kuvvetli solunumlardan kaзinmaktir. Bu цneri tьm ventilasyon formlarinda geзerlidir. Gцgьs kompresyonu Цnceki kilavuzlar bir parmagi sternum alt ucuna yerlestirip sternum alt yarisinin ortasini bulmayi ve diger eli bu elin yanina yerlestirmeyi цnermekteydi.

Ancak saglik personeline sadece elin topuk kisminin gцgьs ortasina yerlestirilmesi ve diger elin bu elin ьzerine konulmasi yцntemi цgretildiginde bu pozisyonu daha hizli bulduklari gцsterilmistir Saglik personeli olmayan kisilerede bцyle цgretilmesi цnerilmektedir.

Kompresyon ventilasyon orani oraninin kan akimi ve oksijen sunumu arasinda en iyi uyum sagladigi izlenimi vermektedir Solunum, agizdan agiza, agizdan buruna, maske-balon, endotrakeal entьbasyon veya trakeostomi araciligi ile yapilabilir.

Ventilasyonun yeterliligi gцgьsьn yeteri kadar kalkip kalkmadigini gцzlenerek ve eksalasyon sirasinda gazin disari зiktigini dinleyerek kararlastirilir. Ekspirium pasif olarak atmosfere verilir Monitцrizasyon En kisa sьrede EKG izlemi basaltilmalidir. Kardiyak arrest sirasinda ventrikьler fibrilasyon Daha цnceden kalphastaligi, hipotermi, kalbi sensitize eden ajanlar varliginda gцrьlьr.

Зocuklarda nadirdir. Зocuklarda arrest genellikle asistol seklindedir. Dьzelmeyen fibrilasyon sonuзta asistole dцnьsьr. Dьzeltilmezse ventrikьler fibrilasyona girer. Bunlar erken defibrilasyonla dьzeltilmis olabilir veya olmayabilir. Eger dьzeltilememisse tekrar defibrilasyon uygulanir. Defibrilasyonda, kalpten elektrik akimi geзirilerek bьtьn liflerin ayni zamanda refrakter periyada girmesi ve normal olarak kasilmasi amaзlanmaktadir.

Bunun цn kosulu myokardin iyi oksijenlenmesi ve asidotik olmamasidir. Intravenцz yol aзilmasi Hemen periferik veya santral ven kanьlasyonu yapilmalidir. Eger hastanin damar yollarinda problem varsa ve aзilamiyorsa adrenalin, atropin, lidokain veya doku hasari yapmiyacak diger ilaзlar intravenцz IV dozlarinin kati 10 mL serum fizyolojikle sulandirilarak entьbasyon tьpь iзinden verilebilir. Bikarbonat, noradrenalin ve kalsiyum tuzlari doku hasari yapabileceginden bu yolla verilmez.

IV hatlarin aзik tutulmasi; akut kan kaybinin kan, kolloid ve kristaloidlerle replase edilmesini saglar. Yьksek konsantrasyonda oksijen kullanilan suni solunumda hem oksijen kaynagi, hem de bunu hastaya verebilmenin yollari olmalidir.

CPR sirasinda kullanilan oksijen verme yollari: A. Yьz maskeleri: Maske ьзgen seklindedir ve ьst ucunda buruna yerlestirilen bir dar kisim vardir. Tabani alt dudak ile зenenin arasindaki зukura yerlestirilir. Maskenin bir kenarina yerlestirilmis oksijen tьpьnden maskeye oksijen ulasmasini saglayan kisim vardir. Orofaringeal airway: Solunum yolunun dil ile tikanmasini engellemek ve hava yolunun aзikligini saglamak amaciyla kullanilir.

Balon-maske sistemi: Balon, oksijen rezervuari ve maske parзalarindan olusmustur. Ayrica hava yollarinin aзikligini saglamak, agiz ve burun iзindeki hava yollarini tikayabilecek sekresyon ve kani temizlemek amaciyla aspiratцrler kullanilir. Endotrakeal entьbasyon E. Trakeostomi Hazirda bulundurulmasi gereken ilaзlar: Adrenalin, noradrenalin, kalsiyum tuzlari, atropin, isoproterenol, dopamin, efedrin, lidokain, propranolol,nitropurisid veya nitrogliserin, tiyopental, diazem, kalsiyum kanal blokerleri, kas gevseticiler, sodyum bikarbonat, kortikosteroidler, diьretikler, hepari, morfin.

Infant,1 yas alti ve зocuklarda yas ise eriskinlerin aksine kardiopulmoner arrest, ani kardiak arrestten зok havayolu veya ventilasyon nedeniyle olmaktadir. Bu durumda kurtaricinin destek uygulamasi цzellikle suni solunum esastir. Eriskin TYD ni цgrenmis ve pediyatrik resьsitasyon hakkinda spesifik bilgisi olmayan kurtaricilar, yardim зagirmadan цnce ilk bes solunum ve bunu izleyen yaklasik 1 dk CPR uygulanmasi disinda eriskin uygulama basamaklari kullanabilirler.

Зocuklarda ve infantlarda yapay solunum ,5 sn sьre ile uygulanmalidir Hava yolunun yabanci cisim ile obstruksiyonu Hafif hava yolu obstruksiyonunda konusabilir, цksьrebilir ve soluk alabilir Ciddi obstruksiyonda ise soluyamaz veya wheezing mevcuttur, цksьremez, bilinз kapanabilir Eriskinlerde yabanci cisim ile olusan hava yolu obstrьksiyonunda Bogulmanin ciddiyetini saptayin Agir hava yolu obstrьksiyonu hafif hava yolu obstrьksiyonu etkisiz цksьrme etkili цksьrme Bilinз kapali bilinз aзik цksьrmesini sagla CPR a baslayin 5 sirta vuru цksьrьgьn etkinligini 5 karina basi obstruksiyonun geзip geзmedigini kontrol et Gцrьnьr bir hava yolu tikanikligi olmadigi sьresince parmakla kцr olarak agiz boslugunun taranmasi manevrasini kullanmaktan kaзinilmali ve kati materyal sadece gцzle gцrьldьgь zaman elle зikartilmalidir.

ANABOLISME LEMAK PDF

Logiciels d'aide à la lecture et l'écriture - Spécialisé Dyslexie - TSL - Kardi

.

BIMBY RECEITAS ESSENCIAIS PDF

KARDIYOPULMONER RESSITASYON PDF

.

EL MAGO DE LA CARA DE VIDRIO EDUARDO LIENDO PDF

.

Related Articles