KEUZEGIDS HBO VOLTIJD 2014 PDF

Er zijn tientallen hogescholen, met honderden bachelors. Een beetje overzicht is dan welkom. Sinds enkele jaren is er voor het hbo een aparte Keuzegids. Er zijn immers niet zo veel studiekiezers die twijfelen tussen het hbo en de universiteit. Bovendien kunnen we in deze speciale Keuzegids dieper ingaan op de kenmerken van het hbo.

Author:Nar Tygobei
Country:Andorra
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):6 February 2015
Pages:215
PDF File Size:14.90 Mb
ePub File Size:16.30 Mb
ISBN:592-9-68477-603-3
Downloads:90820
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DagamiBij de studentenoordelen worden extreme uitschieters ook met 3 plussen of minnen weergegeven. Daar is dus sprake van een 7-puntsschaal. Per type gegevens lichten wij hier de berekeningswijze en de gehanteerde normen toe: 1. De gemiddelde Hbo-opleiding heeft in het eerste studiejaar een wat hogere survival dan onze norm, maar het feitelijke aantal geslaagden na 5 jaar ligt vergeleken met onze norm juist aan de lage kant.

Het betreft eigen selecties en bewerkingen van deze oordelen, afkomstig uit het "landelijk benchmarkbestand" uit juni De oordelen zijn niet 1-op-1 af te leiden uit publicaties zoals die op de website Studiekeuze Wij geven hier de essentie van onze bewerkingen en normen weer, als verantwoording voor een breed publiek. Voor instellingen die interesse hebben in gedetailleerde rapportage over sterke en zwakke punten van opleidingen inclusief meerjarige trend bestaat de mogelijkheid om speciale benchmarkrapporten te bestellen bij het Centrum Hoger Onderwijs Informatie.

Onze bewerking van de studentenoordelen omvat de volgende stappen: 1. Berekening van gemiddelde vraagscores per opleiding, voor de overgebleven respondenten 3. Berekening landelijk Hbo-gemiddelde per vraag — met weging op basis van populatieverhoudingen 4. Selectie van 33 representatieve vragen, met optimale aansluiting op vragen uit het verleden 5. Toepassing klassenindeling 9. Controle kansverdeling Verwerking in de rankingtabellen, samen met studiesuccescijfers en accreditatiecores.

Dit betekent dat op de websites van Studiekeuze en NSE Online en in de jaarlijkse uitgave van Elsevier sommige opleidingen een oordeel krijgen op een volgens ons te smalle statistische basis.

Allereerst wordt hier de selectie en thema-indeling van vragen toegelicht: Alle oordelen zijn steeds vergeleken met het landelijke HBO-gemiddelde. Hier geven wij de klassengrenzen per hoofdthema. Elke kwaliteitsklasse is daarbij 0,2 tot 0,3 punt breed.

Deze klassenbreedte is ontleend aan de standaarddeviaties en betrouwbaarheidsmarges van alle oordelen. NB: Berekening contacturen De schattingen van studenten over het aantal contacturen dat ze per week met docenten hebben, zijn net weer iets anders dan kwaliteitsoordelen of tevredenheidsscores.

Voor de berekening van gemiddeldes is echter wel dezelfde procedure gevolgd als hierboven beschreven, behalve stappen 4 en 6. Onze excuses! Hieronder geven wij de frequentieverdeling van alle oordelen.

Positieve oordelen vallen vaker bij kleine opleidingen, en negatieve oordelen vaker bij grote opleidingen. Nieuw, Uitgebreide Toets. Nieuw, Beperkte Toets. Hieronder wordt dit in drie stappen toegelicht. Hogere scores leveren in de Keuzegids stapsgewijs plussen op. Berekening totaalscore per opleiding De totaalscore van elke opleiding wordt berekend op grond van de scores op de tien deelonderwerpen. Daarbij telt elk onderwerp even zwaar mee.

De gemiddelde opleiding scoort ongeveer 60 punten. De uitersten liggen in de praktijk bij 20 en punten. Die laatste bovenmatige uitschieter is de particuliere toerisme-opleiding van TIO in Eindhoven. Gewogen scores per instelling Voorin deze Keuzegids staan ook ranglijsten met totaalscores voor complete instellingen.

Maar hoe kan je instellingen met een heel verschillend studie-aanbod op een eerlijke manier met elkaar vergelijken? Dat levert een verschilscore op. Voorbeeld: een hogeschool heeft drie opleidingen: — De pabo scoort 66 punt, 4 punt onder het pabogemiddelde. De instroom is Deze opleiding telt eerstejaars. Dit getal wordt opgeteld bij de gewogen gemiddelde totaalscore van alle opleidingen.

Dit gemiddelde is 61 punten. Het verschil is dat de instellingsscore een "correctie voor disciplinemix" bevat, omdat het nog steeds in dit voorbeeld met een pabo makkelijker is om 66 punten te scoren dan met een opleiding bedrijfskunde.

DIJALAN DAKWAH AKU MENIKAH PDF

Nieuwe winnaars in Hbo-Keuzegids 2014

Bij de studentenoordelen worden extreme uitschieters ook met 3 plussen of minnen weergegeven. Daar is dus sprake van een 7-puntsschaal. Per type gegevens lichten wij hier de berekeningswijze en de gehanteerde normen toe: 1. De gemiddelde Hbo-opleiding heeft in het eerste studiejaar een wat hogere survival dan onze norm, maar het feitelijke aantal geslaagden na 5 jaar ligt vergeleken met onze norm juist aan de lage kant. Het betreft eigen selecties en bewerkingen van deze oordelen, afkomstig uit het "landelijk benchmarkbestand" uit juni De oordelen zijn niet 1-op-1 af te leiden uit publicaties zoals die op de website Studiekeuze Wij geven hier de essentie van onze bewerkingen en normen weer, als verantwoording voor een breed publiek.

EMBEDDED SYSTEMS ARCHITECTURE TAMMY NOERGAARD PDF

Equality PDF

Gagis The rankings compare these top universities across four broad areas of interest to prospective students: You can easily schedule a meeting with us with no limitation in time via Skype. At Dutch higher education institutions you can meet different nationalities. Contact us HERE to guide you to the best program for you. Our working hours are from The English newspaper Times makes this research since together with Thomson Reuters. In this way, you not only acquire academic knowledge, but also company practise. Shanghai rating Academic Ranking of World Universities or more known as Shanghai rating is one of the most prestigious in the world for an evaluation of research universities. We advise you not to postpone the application until the last minute but to do so as soon as possible, as all programs are fairly competitive, many students from around the world are applying, and many universities are guided by the first come first serve strategy, which means whoever applied first is admitted first.

Related Articles