RUDOLF STAJNER KNJIGE PDF

Godine Tako se obitelj Steiner preselila u Inzersdorf. Johann Wolfgang von Goethe za Steinera je bio svojevrstan duhovni otac. Njegov odgoj on je preuzeo na sebe. Njegova doktorska disertacija nosila je naziv Osnovni problem spoznajne teorije s osobitim osvrtom na Fichteovu teoriju znanosti.

Author:Doujar Shakataxe
Country:Canada
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):14 October 2005
Pages:66
PDF File Size:14.77 Mb
ePub File Size:6.86 Mb
ISBN:432-5-74312-273-7
Downloads:21338
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MajinDomah, 6. Pokazao sam yam kako dusevni ilTIpulsi ljudi deluju i kako se sire, ta koreei, od jednog zemaljskog zivota na drugi, tako sto ljudi sami prenose plodove ranije epohe u kasniju. Ovakva jedna misao se ne sme prihvatiti sarno teoret ski.

Ona bi trebalo da ovlada samim vasim srcem i dusom. Trebalo bi da oseeamo da smo svi mi koji smo sada ovde, vee mnogo puta bili prisutni u zemaljskom postojanju i da smo u svakom zivotu primili kulturu i civilizaciju koja nas je tada okruzivala. Mi smo je uneli u nase duse i preneli u sledeeu inkarnaciju, posle duhovnog rada na njoj izmedu smrti i novog rodenja.

Sarno ako na ovaj nacin gledamo unazad mi se stvamo oseeamo kao deo covecanstva. Da bismo mogli da to osetimo, da bismo u narednim predavanjima mogli da predemo najos intimnija pitanja koja ce nas uveriti u stvame posledice karmickih veza, nasao sam da je neophodno da iznesem konkretne primere. Ovim primerima sam pokusao da yam pokazem kako posledice onoga sto je neko doziveo u proslim vremenima postoje i nastavljaju da deluju u sadasnjost, jer sve ono sto je dostigao i doziveo postaje deo njegove karme.

Govorio sam, na primer, 0 Harunu al Rasidu,l tom znamenitom sledbeniku Muhameda iz vm i IX veka, koji je bio predstavnik jedne izvanredne kulture koja je daleko nad masivala sve sto se moglo tada naei u Evropi. Plodovi I Harun al Rasid, Bagdadski kalif.

Arhitektura, astronomija u obliku u kakvOlTI se upraznjavala u to doba , filosofija, misti cizaITI, razne umetnosti, geografija, poezija - sve ove grane kulture cvetale su na dvoru Haruna al Rasida.

Harun al Rasid je oko sebe okupio sve najbolje 5to je u Aziji postojalo u to vreme. Uglavnom su to bili ljudi koji su bili obucavani i obrazovani u skolama inicijacije. Dozvolite mi da pomenern jednu od ovih licnosti sa dvora Haruna al Rasida. Orijent je takode dostigao sopstveni Srednji vek. Ova licnost je mogla da primi, na jedan pre svega intelektualan naciD, cudesno bogatstvo duha koje je bilo preneseno u njegovo vreme iz dalekih, proslih vremena.

U jednon1 mnogo ranijem periodu on je bio posvecenik. Dakle, kao sto san1 yam rekao, lako je moglo da se dogodi da se licnost koja je bila posvecena u prethodnom vre menu ne pojavi kao takva u sledecoj inkamaciji, zato sto je primorana da se prilagodi telu koje joj stoji na raspolaganju i prilikama u obrazovanju toga vremena.

Ipak, ona u sebi nosi sve ono sto je stekla i dozivela tokom svog zivota kao po svecenik. U slucaju Garibaldija,2 videli smo kako je, postavSt neka vrsta vizionara u svom zivotu volje, predajuci se okol nostima neposredne sadasnj ice, proziveo sve ono sto je nekada bio kao irski posvecenik.

Videli smo da je, dok je ucestvovao u dnevnim dogadajima, u sebi nosio impulse koji su imali sasvim drugacija svojstva od onih koje bi neki obican covek mogao da stekne u svom vaspitanju i okruzenju.

U Garibaldiju je jos uvek bio delatan impuls njegove irske inicijacije - bio je tu odmab ispod povrsine. Duzepe Garibaldi Giuseppe Garibaldi , Rodoljub i borae 11 ujedinjenje Italije i njeno oslobodenje od strane vladavine. Harun al Rasid je oko sebe okupio sve najbolje sto je u Aziji postojalo u to vreme.

Uglavnom su to bili ljudi koji su bili obueavani i obrazovani u skolalna inicijacije. Dozvolite mt da pomenem jednu od ovih lienosti sa dvora Haruna al Rasida. Ova lienost je m ogla da primi, na jedan pre svega intelektualan naein, eudesno bogatstvo duha koje je bilo preneseno u njegovo vreme iz dalekih, proslih vremena. U jednom mnogo ranijem periodu on je bio posvecenik. Dakle, kao sto sam yam rekao, lako je moglo da se dogodi da se lienost koja je bila posvecena u prethodnom vre n1enu ne pojavi kao takva u sledecoj inkarnaciji, zato sto je primorana da se prilagodi telu koje joj stoji na raspolaganju i prilikama u obrazovanju toga vremena.

U slueaju Garibaldija,2 videli smo kako je, postavsi neka vrsta vizionara u svom zivotu volje, predajuci se okol nostima neposredne sadasnjice, proziveo sve ono sto je nekada bio kao irski posvecenik.

Videli smo da je, dok je ueestvovao u dnevnim dogadajima, u sebi nosio impulse koji su imali sasvin1 drugaeija svojstva od onih koje bi neki obiean eovek mogao da stekne u svom vaspitanju i okruzenju. U Garibaldiju je jos uvek bio delatan impuls njegove irske inicijacije - bio je tu odmah ispod povrsine. Rodoljub i borae za ujedinjenje Italije i njeno oslobodenje od strane vladavine.

NAHUM SARNA UNDERSTANDING GENESIS PDF

Rudolf Steiner

.

JOHN MILTON DAS VERLORENE PARADIES PDF

Rudolf Stajner - Ezoterna posmatranja karmickih veza 2.pdf

.

IRFP440 DATASHEET PDF

ANTROPOZOFSKA MEDICINA

.

TEA1507 PDF

Knjige Rudolf Steiner

.

Related Articles